همایش دانشجویان جدیدالورود
Prev
Next
سامانه آموزش

تقویم آموزشی نیمسال جاری


شرح فعالیت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیح
ثبت نام نیمسال اول (۹۳-۹۲) 1392/10/30 (دوشنبه) 1392/11/04 (جمعه) به مدت 5 روز
برگزاری کلاسها 1392/11/05 (شنبه) 1393/03/13 (سه شنبه) به مدت 16 هفته کامل
حذف و اضافه واحدهای درسی نیمسال دوم(۹۳-۹۲) 1392/11/07 (دوشنبه) 1392/11/08 (سه شنبه) به مدت 2 روز
حذف اضطراری نیمسال دوم(۹۳-۹۲) 1392/11/10 (پنج شنبه) 1393/02/30 (جمعه) ---
امتحانات نیمسال دوم (۹۳-۹۲) 1393/03/17 (شنبه) 1393/04/01 (یکشنبه) امتحانات نیمسال دوم در بازه زمانی ، به مدت دو/2 هفته برگزار خواهد شد.
آرشیو