پروفسور جهانشاهی
سامانه آموزش

تابلوی اعلانات دانشگاه


آرشیو

تقویم آموزشی نیمسال جاری


شرح فعالیت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیح
تقویم آموزشی نیمسال اول 94-1393 93/06/08 (شنبه) 93/10/05 (جمعه)
زمان انتخاب واحد 93/06/09 (یکشنبه) 93/06/14 (جمعه)
گروه شیمی:9 شهریور
گروه کامپیوتر: 10 شهریور
گروه معماری: 11 شهریور
گروه برق: 12 شهریور
جامانده ها:13 و 14 شهریور
آرشیو