معـــــــرفی نشریه هیات تحریریه شیوه نامه آرشیو نشریه ارسال مقالات

معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفی نشریه


 

موسسه آموزش عالی کاوش در جهت ارتقاء علوم و تکنولوژی در سطح آموزش عالی، به استناد مصوبه شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را شروع و در حال حاضر با داشتن ۷ رشته کارشناسی ارشد، ۶ رشته کارشناسی پیوسته، ۷ رشته کارشناسی ناپیوسته و ۶ رشته کاردانی درخصوص  مهندسی نفت، مهندسی شیمی و نانو تکنولوژی، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی معماری، مدیریت و حسابداری ، به کار خود ادامه می دهد.

با توجه به اهمیت تحقیق و پژوهش در مراکز آموزشی و تحقیقاتی، و سهم قابل توجه دانشجویان ارشد، شورای پژوهشی موسسه آموزش عالی کاوش محمود آباد تصمیم به انتشار نشریه فنآوری و سیستم های نو با رویکرد و اهداف ذیل، نموده است.

  • اشاعه اندیشه ها و خلاقیت های علمی
  • پرورش، ارتقاء و ارائه اطلاعات علمی پژوهشی محقیقین و دانشجویان
  • در دسترس قراردادن جدیدترین نتایج تحقیقات پژوهشگران و دانشجویان در زمینه انرژی و سیستم ها
  • فراهم نمودن تبادل اطلاعات و نتایج پژوهش های علمی، فنی و تخصصی میان محققین، دانشجویان و مجامع علمی

اعتلای سطح دانش نظری و کاربردی در زمینه انرژی و سیسنم های