موسسه کاوش

۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: 5609 | موضوع: اخبار


مجموعه آموزش های مجازی

گروه کامپیوتر:


آموزش php
جهت بازدید آموزش به کانال تلگرامی وارد شوید => https://t.me/KavoshUniversity

آموزش Matlab
جهت بازدید آموزش به کانال تلگرامی وارد شوید => https://t.me/KavoshUniversity