موسسه کاوش

۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: 5614 | موضوع: اخبار ویژه


قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

ضمن عرض تبریک به دانشجویان پذیرفته شده در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشجویان محترم جهت ثبت نام باید مدارک زیر را تهیه و با خود همراه داشته باشند.