موسسه کاوش

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: 5645 | موضوع: اخبار ویژه


ثبت نام کاردانی به کارشناسی(کارشناسی ناپیوسته)

ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی(کارشناسی ناپیوسته)

از تاریخ ۲۳ اردیبهشت الی ۲۹ اردیبهشت
متقاضیان عزیز جهت تسهیل در امر ثبت نام میتوانند تا تاریخ مذکور به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.
ثبت نام از طیق آدرس زیر نیز صورت میپذیرد:   http://register2.sanjesh.org/NoetRgk2k9702/

                                                                                  مدارک مورد نیاز
یک قطعه عکس و مبلغ ۳۲ هزارتومان بابت هزینه ثب نام – کارت ملی و شناسنامه.