حوزه فعاليت مدير اداري و مالي موسسه

1-انجام کليه امور مربوط به اداري و پشتيباني موسسه  با نظر رياست موسسه

2-انجام کليه امور مربوط به مالي و حسابداري موسسه شامل پرداخت حقوق و مزاياي  کارکنان موسسه و پرداخت حق التدريس

3-دريافت شهريه از دانشجويان طبق تعرفه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به صورت آنلاين با دو درگاه بانک سامان و بانک تجارت

4-تقسيط شهريه بعضي از دانشجويان که مشکل مالي دارند يا دريافت چک مدت دار از آنها

5-پرداخت وام شهريه دانشجويان متقاضي طبق مصوبات صندوق رفاه دانشجويان  وزارت علوم,تحقيقات و فناوري

6-توزيع يک وعده غذاي گرم در روز به دانشجويان عزيز

7-تنظيم قرارداد بيمه حوادث دانشجويي با بيمه طرف قرارداد با صندوق رفاه دانشحويان

8-معرفي دانشجويان متقاضي خوابگاه (خواهران) به خوابگاه خود گردان که زير نظر موسسه مي باشد.

 

ذکر الله بخشنده

ذکر الله بخشنده