کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

دانشگاه تهران

—–
madraki

دکتر عباس مدرکی

مدیر گروه رشته  کامپیوتر وICT و معاونت آموزشی مرکز آموزش نفت محمودآباد

www.works.bepress.com/madraky

فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی

——-

دکتری علوم کامپیوتر

دانشگاه UKM (مالزی)

——–

————————————————————————————————————————-

سوابق آموزشی

تدریس دروس زیر دانشگاههای علوم و فنون مازندران، علامه محدث نوری، مازیار رویان و کاوش محمودآباد:

 • داده کاوی

(Concepts, Classification, Clustering, Association rules and Regression)

(Software: Oracle Data Miner, Rapid Miner, WEKA)

 

 • امنیت پایگاه داده(Data mining)

 

 • اصول طراحی پایگاه داده

(Concepts, Data Models, Relational Model, SQL, Normal Forms)

(Software: SQL Server, Access, Power Designer, ER Studio …)

 

 • اصول طراحی پایگاه داده پیشرفته

(Transactions & Concurrency Control, Distributed Database, Big Data)

 

 • شبکه های عصبی

(Concepts, Perceptron, Back propagation, Hopfield, Hamming …)

(Software: Matlab)

 

 • ذخیره و بازیابی اطلاعات

(Concepts, File System, File Structures, Pile, Sequential, Index, Direct, Tree Models)

 

 • شبیه سازی کامپیوتری
  (Concepts, Simulation Models, Probability distributions, SLAM, Arena)
 • مهندسی نرم افزار ۱ و ۲

(Water Fall Model, Top Down & Bottom Up Designing Methods, Testing, Documentation, Fault Tolerance, UML)

(Software: Visio, Edraw Max …)

 

 • برنامه نویسی و برنامه سازی پیشرفته

(Software: C++, JAVA, Pascal, Basic, FORTRAN, COBOL …)

سوابق اجرایی

۱-     معاونت آموزشی مرکز آموزش نفت محمودآباد

۲-      مدیر گروه کامپیوتر و ICT موسسه آموزش عالی کاوش محمودآباد (از ۱۳۸۷)

۳-      مدیر گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی محدث نوری (۱۳۷۸ الی ۱۳۸۱)

۴-      مجری پروژه های نرم افزاری مختلف در شهرستان های آمل، نور و محمودآباد (۱۳۷۰- ۱۳۸۸)

۵-      مجری و طراح سوال مبحث کامپیوتر آزمون بدو استخدام شرکت پالایش و پخش ۱۳۸۰

۶-      مجری شمارش الکترونیکی آرای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۲ در شهرستان آمل

۷-      موسس و مدرس آموزشگاه کامپیوتر کاوش (تحت پوشش وزارت کار) (۱۳۷۲ الی ۱۳۷۸)

۸-      برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی کامپیوتر برای کارکنان بدو استخدام شرکت ملی نفت (از ۱۳۷۰)

۹-      موسس و مدرس آموزشگاه کامپیوتر پیمایش کنترل آمل (۱۳۷۰-۱۳۷۲)

مقالات

 • Hair-Oriented Data Model for Spatio-Temporal Data Representation- 2016- Expert Systems with Applications (ISI Q1)

 

 • Hair-Oriented Data Model for Spatio-Temporal Data Mining- 2015- International Review on Computers and Software Journal- January 2015- Volume 1

 

 • Analytic Methods for Spatio-temporal Data in a Nature-inspired Data Model – ۲۰۱۴ – International Review on Computers and Software Journal – March 2013- Volume 3

 

 • Adoption of Business Intelligence – ۲۰۱۳ – ۴th International Conference on Networking and Information Technology (ICNIT 2013) – Bangkok

 

 • Bus Scheduling Technique: Data Mining – ۲۰۱۲ – ITC2012 – Kuala Lumpur

 

 • Optimization of Injection Molding Parameters by Data Mining Method in PIM Process – ۲۰۱۲ – ISSN 0127–۹۶۹۶

 

 • Hair Data Model: A New Data Model for Spatio-Temporal Data Mining – ۲۰۱۲ – DMO IEEE – Langkawi