برگزاری فصل اول المپیاد ورزشی دانشجویی در دانشگاه کاوش

برای اولین بار در سه رشته فوتسال، والیبال و مسابقات PES در دانشگاه المپیاد ورزشی بین دانشجویان برگزار خواهد شد و فصل دوم این مسابقات در ترم بهار انجام میشود.

photo_2016-10-26_10-39-54

  • تیم ها و نفرات برتر در پایان هر دوره در غالب یک تیم بعنوان تیم منتخب دانشگاهی برای مسابقات بین دانشگاهی در منطقه و المپیاد ورزشی دانشجویی در کشور برگزیده خواهند شد.
  • جهت نام نویسی در رشته های فوق به سایت عمومی و مسئول سایت مراجعه فرمایید.
  • تمامی قوانین حاکم بر بازی های دانشجویی برای این مسابقات اعمال میگردد.
  • مسابقات والیبال پسران در دامشگاه برگزار میگردد.
  • مسابقات pes در سایت دانشگاه برگزار میگردد.
  • مسابقات فوتسال دختران و پسران و همچنین والیبال دختران در سالن ورزشی برگزار خواهد شد.
  • مهلت نام نویسی برای تیم ها محدود می باشد.