دانشگاه کاوش در رشته های مهندسی شیمی -نانوفناوری و مهندسی شیمی بیو تکنولوژِی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. قابل ذکر می باشد این دانشگاه تنها دانشگاه در منطقه استان مازندران و تنها دانشگاه در دانشگاه های غیرانتفاعی کشور می باشد که توانسته است با حضور اعضای هئیت علمی توانمند در گروه مهندسی شیمی خود مجوز جذب دانشجو را از وزارت علوم داشته باشد.

همچنین جا دارد از اساتید پروفسور محسن جهانشاهی، پروفسور علی اصغر قریشی، دکتر مجید پیروی، دکتر سودابه خلیلی، دکتر علی قربانزاده، دکتر خانم شریفی، دکتر محمدحسن شاهوی و دکتر حسین سلمانی و مهندس صابر حبیبی نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم.