دانشگاه کاوش در علاوه به پذیرش در شته های زیر شرایطی را جهت رفاه حال دانشجویان تهیه کرده است که در ادامه عنوان می شود.

*مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کارشناسی ارشد)

 *مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری

 *مهندسی شیمی گرایش جداسازی

 *مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی

 *مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند

 *مهندسی برق گرایش قدرت

 *مهندسی برق گرایش الکترونیک

امکانات رفاهی برای دانشجویان مقطع ارشد

۱- تهیه و معرفی خوابگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
۲-واگذاری وام صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
۳- واگذاری وام صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه
۴-تخفیف شهریه برای دانشجویان ممتاز
۵-استفاده از سایت ها و کتابخانه های تخصصی
۶-استفاده از کارگاهها و آزمایشگاههای تخصصی
۷-برقراری سیستم تغذیه روزانه

۸- برای مساعدت با دانشجویان شاغل کلاس های این دانشگاه برای مقاطع تحصیلات تکمیلی در یک روز و آخر هفته تشکیل می شود.

۹-تقسیط شهریه