دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه توانسته است در رشته های مهندسی برق گرایش قدرت و همچنین الکترونیک با حضور اساتید برجسته ای همچون دکتر عباس مدرکی(مدیرگروه رشته کامپیوتر)، دکتر نیک بخش، دکتر موسوی، دکتر کاظمی، دکتر حسین سلمانی، دکتر وحیدی، و همچنین دکتر غلامحسن پرمون( رییس بخش HSE صنعت نفت محمودآباد) دانشجویان توانمندی را در رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد تحویل صنایع کشور و همچنین مراکز آموزشی دهد.

با توجه به اینکه این دانشگاه ارتباط مستمری  با نهادهای صنعتی و علمی دیگر از قبیل پژوهشکده ها، شرکت ها، ادارات و دانشگاه های دیگر (همانند پژوهشکده نانو تکنولوژِی بابل)، دانشکده فنی حسن زاده که قابلیت کارگاهی بالای در منطقه دارد، دانشگاه صنعت نفت، شرکت نفت محمودآباد، پست های برق فشارقوی منطقه و شرکت های نانوکار پارس، شرکت فناوری نانو و … )دارد دانشجویان براحتی می توانند پایان نامه های خود را بصورت تمام وقت در این پایگاه ها بگذرانند و فرصتی برای اشتغالزایی خود نیز فرام کنند.

این دانشگاه با توجه به این که اشرف کامل به معضل بیکاری دانش آموختگان کشور دارد نهایت سعی خود را تا کنون داشته است تا نسبت به تمامی دانش آموختگان آینده خود احساس تکلیف نماید و بستری مناسب برای اینده شغلی دانشجویان ایجاد نماید، کما اینکه تا کنون دانشجویانی توانسته اند از فرصت های پیش رو استفاده نمایند.

ضمن آنکه در این دانشگاه اداره مالی جهت رفاه حال دانشجویان در خصوص پرداخت شهریه، قوانین جدیدی در خصوص پرداخت شهریه در جهت رفاه حال دانشجویان مصوب کرده است.