مازندران ، محمودآباد ، خيابان امام ، موسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي کاوش

پيش شماره: 011 تلفکس 44734200 تلفن 4-44734250 صندوق پستي : 194-46315


نام واحد

شماره تماس

ایمیل

ریاست

44734254

pk@kavosh.ac.ir

معاونت

44734254

assist@kavosh.ac.ir

مدیر اداری و مالی

44734200

fine@kavosh.ac.ir

حراست

44734761

prs@kavosh.ac.ir

herasat.kavosh.@yahoo.com

آموزش

44734250-53

edu@kavosh.ac.ir

بایگانی و دبیرخانه

44734760

 info@kavosh.ac.ir

امور فرهنگی و کتابخانه

44734881

ca@kavosh.ac.ir

نگهبانی

44732672

ساختمان شماره 3

44734349

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

ارسال به

پیام شما

فایل با پسوند پی‌دی‌اف یا زیپ تا ۲مگابایت