دور اول آزمون نرم افزار متلب در سازمان فنی و حرفه ای آمل واقع در آمل چاکسر سازمان فنی و حرفه ای فردا ده اردیبهشت راس ساعت ۱۱ برگزار میگردد.

آندسته از دانشجویانی که در جلسه توجیهی آزمون شرکت داشته اند لازم است فردا(۱۰ اردیبهشت) راس ساعت ۱۱ در مکان آزمون حضور داشته باشند.

کارت ورود به جلسه دانشجویان در کانال اینستاگرام و سروش دانشگاه بارگذاری خواهد شد لذا ضروریست نسبت به تهیه آن اقدا شود.

 

در صورت عدم قبولی در آزمون اولیه (به شرط حضور) امکان شرکت در مراحل بعد وجود دارد.