کلیه دانشجویانی که متقاضی دریافت وام دانشجویی هستند تا آخر هفته جاری مهلت دارند به کارشناس صندوق رفاه جهت نام نویسی مراجعه نمایند.

مدت فوق قابل تمدید نمیباشد.