ضمن قبولی طاعات و عبادات دانشجویان و اساتید محترم در ایام پربرکت رمضان و فرا رسیدن ایام امتحانات موارد زیر را به سمع نظر محترم اساتید و دانشجویان میرسانیم.

۱- اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه قبل از شروع امتحانات

۲- موارد انضباطی که باید توسط دانشجویان، کارکنان و اساتید محترم مورد توجه قرار گیرد.

اطلاعیه ایام امتحانی کاوش