ضمن عرض تبریک به دانشجویان پذیرفته شده در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشجویان محترم جهت ثبت نام باید مدارک زیر را تهیه و با خود همراه داشته باشند.

  • ۶ قطعه عکس سه در چهار

  • کپی شناسنامه + کپی کارت ملی ۲ سری

  • اخرین مدرک تحصیلی + ریز نمرات (در صورت داشتن کارت پایان خدمت) یا مدرک فراغت از تحصیل از دانشگاه قبلی(برای دانشجویانی که کارت پایان خدمت ندارند)

    زمان پایان ثبت نام : ۱۳ شهریور ماه