مازندران ، محمودآباد ، خيابان امام ، موسسه آموزش عالی غير دولتی غير انتفاعی کاوش

تلفکس   01227734200         تلفن 4-01227734250        صندوق پستي :  194-46315


نام واحد

شماره تماس

ایمیل

ریاست

7734254

pk@kavosh.ac.ir

معاونت

7734254

assist@kavosh.ac.ir

مدیر اداری و مالی

7734200

fine@kavosh.ac.ir

حراست

7734761

prs@kavosh.ac.ir

herasat.kavosh.@yahoo.com

آموزش

7734250-53

edu@kavosh.ac.ir

بایگانی و دبیرخانه

7734760

info@kavosh.ac.ir

امور فرهنگی و کتابخانه

7734881

ca@kavosh.ac.ir

نگهبانی

7732672

ساختمان شماره 3

7734349

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

ارسال به

پیام شما

فایل با پسوند پی‌دی‌اف یا زیپ تا ۲مگابایت

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

جهت مکانیابی کلیک نماییدUntitled نقشه هوایی