آموزش نرمش به دانشجویان موسسه آموزش عالی کاوش در هفته سلامت

آموزش نرمش به دانشجویان موسسه آموزش عالی کاوش در هفته سلامت

آموزش نرمش به دانشجویان موسسه آموزش عالی کاوش در هفته سلامت توسط دکتر نصری ( مربی تربیت بدنی و عضو هیئت علمی دانشگاه).

 

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید