ارائه سمینار دانشجویان ارشد در پژوهشکده فناوری نانو

ارائه سمینار دانشجویان ارشد در پژوهشکده فناوری نانو

جمعی از دانشجویان منتخب در رشه مهندسی شیمی(کارشناسی ارشد – تمام گرایش های دایر) در حال دفاع و ارائه سمینار های خود با حضور اساتید گروه مهندسی شیمی(جناب پروفسور جهانشاهی(ریاست محترم بنیاد نخبگان) –  جناب پروفسور قریشی(معاونت محترم پژوهشی دانشگاه نوشیروانی و ….)

 

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید