افتخاری دیگر،؛ جواد رضا نژاد رتبه ۱۹ مقطع دکتری

افتخاری دیگر،؛ جواد رضا نژاد رتبه ۱۹ مقطع دکتری

کسب رتبه ۱۹ آزمون دکتری در رشته مهندسی کامپیوتر توسط دانشجوی ارشد دانشگاه کاوش جناب آقای جواد رضا نژاد

ضمن تبریک ، ارزوی توفیق و پیشرفت روزافزون را از خداوند منان برای ایشان خواستاریم.

 

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید