تاسیس: 1387
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

برگزاری امتحانات ترم بهار 1402

قابل توجه دانشجویان عزیز:

برگزاری امتحانات ترم بهار 1402 از 17 خرداد ماه می باشد. حهت دریافت کارت ورود به جلسه نیاز است به سامانه دانشجوییhttps://edu.kavosh.ac.ir مراجعه کنند تا برنامه امتحانی و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند. همچنین همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی میباشد.