منوی دسته بندی

بیانه ریاست

مقام معظم رهبری

حفظ عزت کشور وابسته به حضور در انتخابات است: همه باید در انتخابات شرکت کنند؛ این یک وظیفه اسلامی، میهنی، ملی و اخلاقی است..

همکاران گرامی ، دانشجویان بزرگوار و آینده ساز به عنوان یک دانشگاهی، شرکت در انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی که با ششمین دوره مجلس خبرگان در 11 اسفند برگزار می گردد،  یک فرصت مهم  و تاریخی است. با تمام مشکلات داخلی، منطقه ای و بین االمللی این انتخابات نقش بسیار مهمی در تعیین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه دارد. آگاهی از نقش مجلس   قانون گذاری و نظارت بر دولت، شناخت نامزدها بر اساس عملکرد گذشته، برنامه ها و نظرات  از مهمترین سوالات در این انتخابات است. شرکت در انتخابات تنها با رای دادن تمام نمی شود، بلکه با اطلاع رسانی، مطالبه گری ادامه می یابد  با شرکت فعال در انتخابات، می‌توانیم به تعیین سرنوشت کشور و جامعه خود کمک نموده و از  این فرصت نقش خود را در تصمیم‌گیری‌های مهم اجتماعی ایفا نماییم.

از اعضای منتخب مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که با توجه به اهمیت این دوره از انتخابات، به عنوان نمایندگان مردم، نقش مهمی در هدایت جامعه و حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی داشته باشند و برعهد و پیمانی که با موکلین خود بسته اند وفادار و ثابت قدم بمانند.

دکتر حسین سلمانی

رییس موسسه آموزش عالی کاوش