فراخوان دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم

فراخوان دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم

با سلام به حضور دانشجویان عزیز و تبریک سال تحصیلی جدید

به استحضار می رساند در سال تحصیلی جاری با توجه به ضرورت توجه به وضعیت سلامت روانی – اجتماعی دانشجویان ،طرح غربالگری و پایش سلامت روان به صورت متمرکز و برای تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل همه مقاطع اجرا می گردد.
برای اجرای الکترونیکی کارنامه سلامت روان ،” لینک کارنامه سلامت روان دانشجویان ” در سایت دانشگاه بار گذاری شده است. همه دانشجویان شاغل به تحصیل می توانند در بازه زمانی ۱۵ شهریور تا ۱۵ آبان نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان اقدام نمایند.

? شرکت کلیه دانشجویان در این طرح الزامیست .

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید