نحوه اطلاع برگزاری امتحانات آنلاین و کد دروس جهت شرکت در امتحانات

نحوه اطلاع برگزاری امتحانات آنلاین و کد دروس جهت شرکت در امتحانات

برگزاری تمامی امتحانات در این ترم بصورت مجازی می باشد.

دانشجویان و اساتید گرامی می توانند وارد سامانه
http://sama.kavosh.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx
شده و از قسمت اطلاعیه و آموزش هایی که در این قسمت بارگذاری شده است وارد بخش امتحانات مجازی شوند.
 کد دروس اساتید کاوش  در حال بارگزاری برای سایر دروس هستیم.

کد درس استادرحمان زاده-۱   دریافت

حسابداری و مدیریت               دریافت

دروس خانم سلمانی                   دریافت

کد درس های استاد ریاحی          دریافت

کد دروس دکتر مدرکی                 دریافت

کد های دروس دکترکاظمی           دریافت

کد دروس مکانیک                          دریافت

 

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید