تاسیس: 1387
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر حسین سلمانی