تاسیس: 1387
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

معاونت فرهنگی و اجتماعی

حجت الاسلام عباسعلی غفاری چراتی