تاسیس: 1387
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

شکوه و عظمت ملت ایران در دهه مبارک فجر

همراهی همکاران، اعضای هئیت علمی، اعضای هئیت موسس در راهپیمایی پرشکوه روز 22 بهمن