موسسه کاوش

11 دسامبر 2017 | کد خبر: 5626 | موضوع: اخبار ویژه


برای ورود به سامانه دانشجویی سما…

ضمن عرض پوزش خدمت تمامی دانشجویان محترم جهت اختلالات اخیر در سمانه دانشجویی.

سامانه دانشگاه که به دلیل راه اندازی سرور جدید دچار قطعی گردیده بود هم اکنون قابل استفاده می باشد.
دانشجویان هم اکنون میتوانند از طریق لینک زیر
http://93.118.181.239/samaWeb              
به سامانه سما دسترسی داشته باشند.
در صورت ورود از طریق لینک وب سایت دانشگاه درصورت عدم ورود باید در انتها samaweb/ را وارد نمایند.
احتمال میرود در حین بروزرسانی ها قطعی هایی نیز وجود داشته باشد.