معرفی مدیران واحد اداری و مالی

ریاست دانشگاه حسین سلمانی
واحد ارتباطات و فناوری
مدیریت آموزش  صابر حبیبی
واحد آموزش  تحصیلات تکمیلی
واحد امور فارغ التحصیلان
واحد حراست صابر حبیبی
واحد مالی  ایرج دهستانی
واحد آموزش تحصیلات تکمیلی

سامانه آموزشی

سامانه آموزشی

موسسه آموزش عالی کاوش

موسسه آموزش عالی کاوش محمودآباد مازندران، در تلاش برای ارتقای سطح علمی