موسسه آموزش عالي کاوش داراي يک حساب مستقيم به شماره 950092122  بانک تجارت  و دو درگاه پرداخت الکترونيکي  (سامان و تجارت ) مي باشد که دانشجويان عزيز مي توانند به صورت آندلاين شهريه خود را پرداخت نمايند و از مراجعه حضور به دانشگاه  خودداري نمايند.