حوزه فعالیت مدیر اداری و مالی موسسه

مقام محترم مدیریت واحد اداری و مالی : جناب پروفسور محسن جهانشاهی

۱-انجام کلیه امور مربوط به اداری و پشتیبانی موسسه

۲-انجام کلیه امور مربوط به مالی و حسابداری موسسه شامل پرداخت حقوق و مزایای  کارکنان موسسه و پرداخت حق التدریس

۳-دریافت شهریه از دانشجویان طبق تعرفه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به صورت آنلاین با دو درگاه بانک سامان و بانک تجارت

۴-تقسیط شهریه بعضی از دانشجویان که مشکل مالی دارند یا دریافت چک مدت دار از آنها

۵-پرداخت وام شهریه دانشجویان متقاضی طبق مصوبات صندوق رفاه دانشجویان  وزارت علوم,تحقیقات و فناوری

۶-توزیع یک وعده غذای گرم در روز به دانشجویان عزیز

۷-تنظیم قرارداد بیمه حوادث دانشجویی با بیمه طرف قرارداد با صندوق رفاه دانشحویان

۸-معرفی دانشجویان متقاضی خوابگاه (خواهران) به خوابگاه خود گردان که زیر نظر موسسه می باشد.