برخی از افتخارات ریاست موسسه

دکتر محسن جهانشاهی(قائم مقام)

  • کسب رتبه اول و غرفه برتر پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی نوشیروانی

  • افتتاح پروژه تولید غشاهای نانو فیلتر راسیون توسط ریاست جمهور

افتخارات دانشگاه

  • کسب مقام نخست در مسابقات سازه های ماکارانی در دانشگاه نوشیروانی بابل

  • کسب مقام برتر در مسابقات بازی های رایانه (بخش صدا )