ریاست دانشگاه: دکتر حسین سلمانی

متولد سال ۱۳۵۸ ، زادگاه آمل،
محل خدمت :آموزش و پرورش، دانشگاه های فنی و حرفه ای، دانشگاه های غیرانتفاعی ،
تحصیلات :دکتری فیزیک گرایش نانو

قائم مقام دانشگاه: دکتر محسن جهانشاهی

متولد سال ۱۳۵۴، زادگاه بابل،
محل خدمت: دانشگاه نوشیروانی ،دانشگاه مازندران، بنیاد نخبگان و نهادهای علمی و اجرایی استان و …
تحصیلات :فوق دکترای نانوبیوتکنولوژی