گروه‌های آموزشی / تلفن تماس: ۴۴۷۳۴۲۵۳ – ۰۱۱

گروه کامپیوتر
گروه برق
گروه معماری
گروه نفت
گروه مکانیک خودرو
گروه شیمی

سامانه آموزشی

سامانه آموزشی

موسسه آموزش عالی کاوش

موسسه آموزش عالی کاوش محمودآباد مازندران، در تلاش برای ارتقای سطح علمی