نام رشته

چارت درسی پیشنهادی 

دانلود دفترچه سرفصل دروس 

مهندسی نفت

کارشناسی نفت

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

 صنایع شیمیایی

 مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی گرایش جداسازی فرایندها

 ارشد شیمی جداسازی

کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی گرایش نانوفناوری

ارشد شیمی نانوفناوری

کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژِی

ارشد شیمی بیوتکنولوژِی

کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند

ارشد شیمی طراحی فرایند

———————————————————————————————————————————————————————————————-

اساتید و اعضای هیئت علمی شیمی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

 پروفسور محسن جهانشاهی

فوق دکتری نانو بیوتکنولوژی

قائم مقام دانشگاه-مدیرمالی، اداری – مدیرگروه مهندسی نفت

پروفسور علی اصغر قریشی 

دکتری مهندسی شیمی

مدیر گروه مهندسی شیمی

مجید پیروی

دکتری مهندسی شیمی

استاد راهنما

غلامحسین پرمون

دکتری مهندسی شیمی

استاد

محمدحسن شاهوی

دکتری مهندسی شیمی-نانو بیوتکنولوژی

                                             استاد راهنما

مریم عابدی

دکتری شیمی

استاد

خانم شریفی

دکتری مهندسی شیمی

استاد

سیده مریم قریشی امیری

دانشجوی دکتری شیمی

استاد

سودابه خلیلی

دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

استاد

مریم خاورپور

کارشناس ارشد مهندسی شیمی

استاد