گرو ه آموزشی برق شامل دو گرایش الکترونیک و قدرت می باشد . برای اطلاعات بیشتر روی لینکهای زیر کلیک نمایید.