نام رشته

چارت درسی پیشنهادی 

دانلود دفترچه سرفصل دروس 

 الکتروتکنیک – برق صنعتی

برنامه پیشنهادی برق صنعتی سرفصل دروس

 مهندسی برق- قدرت

برنامه پیشنهادی  سرفصل دروس

 مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

برنامه پیشنهادی سرفصل دروس

کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

برنامه پیشنهادی ارشد سرفصل دروس

اساتید و اعضای هیئت علمی گروه مهندسی برق

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

اسدالله کاظمی

دکتری

مدیر گروه…..

نفیسه اسفندیان

دکتری

………استاد………..

نوید نیک بخش

 دکتری

استاد

فرج الله روحانی

فوق لیسانس

استاد

 


زمان حضور استاد راهنمای گروه برق قدرت:

روز شنبه  ساعت ۸ الی۱۳              روز یکشنبه  ساعت ۸ الی۱۷               روز دوشنبه  ساعت ۸ الی ۱۳