زمان برگزاری امتحانات پایان ترم پاییز 1401

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم پاییز 1401

با سلام 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رسانیم زمان برگزاری امتحانات ترم پاییز سال 1401، از 18 دی ماه لغایت 29 دی ماه می باشد همچنین لازم به ذکر است حضور کلیه دانشجویان مطابق با ابلاغیه وزارت علوم در جلسات امتحانی ضروری می باشد و عدم حضور غیرموجه در امتحان به منزله غیبت در جلسه و درج نمره 0 در درس مذکور می باشد. 

(غیبت موجه دانشجو (شامل سوانح، بیماری و … ) می بایست به تایید شورای آموزشی یا کمیسیون موارد خاص برسد و در صورت تایید با توجه به مدارک ادله شده درس مذکور برای دانشجوی مربوطه حذف می گردد.

  

همچنین نیاز است کلیه دانشجویان با ورود به سامانه آموزش نسبت به دریافت کارت جلسه خود اقدام نمایند.

با آرزوی توفیق روزافزون برای دانشجویان، اساتید و برگزارکنندگان امتحانات

اداره آموزش 

تذکرات کمیته انضباطی:

  1. همراه آوردن گوشی یا هرگونه وسیله تبادل اطلاعات و ذخیره ساز یا جزوه(جز در امتحانات جزوه باز) در جلسه امتحان ممنوع می باشد و در صورت رویت مصادق تقلب می باشد
  2. حضور بدون تاخیر دانشجو در امتحانات ضروری می باشد و تاخیر بیش از 5 دقیقه موجب ثبت غیبت در امتحان می گردد.
  3. هرگونه تقلب، بی انضباطی و برهم زدن نظم جلسه موجب درج  نمره 0/25 در درس و ارجاع دانشجو به کمیته انضباطی می گردد.

تذکر مرکز مشاوره و ایمنی

با توجه به شیوع سویه جدید کرونا، تمامی دانشجویان ملزم به استفاده از ماسک می باشند و از حضور دانشجویان بدون ماسک در جلسه امتحان خودداری به عمل می آیید.

توصیه شده برای شما