رشته های دایر در مقاطع ارشد

رشته های دایر در مقاطع ارشد

  • مهندسی شیمی – نانو فناوری                                 ۲۰۳۲۸
  • مهندسی شیمی – فرایندهای جداسازی                  ۲۰۳۲۲
  • مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی                                ۲۳۰۸۶
  • مهندسی شیمی طراحی فرایند                               ۲۰۳۲۴
  • مهندسی کامپیوتر – نرم افزار                                   ۲۲۸۶۳
  • مهندسی برق –  سیستم های قدرت                       ۱۹۳۹۰
  • مهندسی برق – مدارات مجتمع الکترونیکی             ۱۹۱۴۱

 

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید