ضمن تبریک و خوش آمدگویی به کلیه قبول شدگان

زمان ثبت نام برای کلیه پذیرفته شدگان مقاطع فنی و حرفه ای و کارشناسی از روز ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ لغایت ۲۷ شهریور میباشد.
لذا خواهشمند است جهت ثبت نام در زمان های فوق مراجعه نمایید.