ضمن عرض تبریک و تهیت آغاز سال تحصیلی جدید به تمامی دانشجویان و اساتید محترم خصوصا دانشجویان جدیدالورد ، آغاز رسمی کلیه کلاس ها مطابق برنامه های کلاسی از شنبه هفته آتی میباشد.