گروه کامپیوتر:


آموزش php
جهت بازدید آموزش به کانال تلگرامی وارد شوید => https://t.me/KavoshUniversity

آموزش Matlab
جهت بازدید آموزش به کانال تلگرامی وارد شوید => https://t.me/KavoshUniversity