وام دانشجویی

تمامی دانشجویان در طول سنوات تحصیلی خود حدودا از ۵۰% وام شهریه برخوردار خواهند بود.
اطلاعات تکمیلی را می توانید از امور مالی و اداره آموزش بصورت حضوری و یا تماس تلفنی دریافت نمایید. 

امور دانشجویان


موسسه آموزش عالی کاوش

موسسه آموزش عالی کاوش محمودآباد مازندران، در تلاش برای ارتقای سطح علمی


سامانه آموزشی

سامانه آموزشی