به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۱۰ قانون اهداف ،وظايف و تشکيلات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و برابر ضوابط و آيين نامه هاي خاص مالي –معاملاتي ،اداري ،استخدامي و تشکيلاتي که به تصويب هيات امناء و تائيد وزير مي رسد اداره مي شود.

ترکیب اعضاء هیأت امنا موسسه آموزش عالی کاوش

دکتر سیدخلاق میرنیا

رئیس هیأت امناء و ریاست دانشگاه مازندران

پروفسور محسن جهانشاهی

ریاست دانشگاه کاوش وعضو هیأت امناء و عضو هیئت موسس

 

دکتر یوسف محنت فر

نماینده وزیر و عضو هئیت امناء

دکتر جواد واثقی امیری

عضو هیأت امناء و رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر غلامرضا اردشیر

عضو هیأت امنا و هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر محمدرضا شیشه ساز

عضو هیأت موسس و هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز

حجت السلام عباسعلی غفاری چراتی

عضو هیأت موسس و نماینده ولی فقیه در دانشگاه

دکتر علی اصغر قریشی

عضو هیأت موسس و هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر آجودانی

عضو هیأت امنا ونماینده استاندار مازندران و مدیرکل آموزش و پژوهش استان

ترکیب اعضاء هیأت امنا موسسه آموزش عالی کاوش